Archiwalne zdjęcia murowanego budynku za murem kościelnym od strony północnej oraz wykonane z placu przy tym budynku. 

budynek murowany za kościołem w Chrobrzu
Przed starym Ośrodkiem Zdrowia w Chrobrzu (obecnie własność prywatna - Państwa Piątków, przy kościele, na "Zamczysku"). W środku dr Janusz Męciński, po prawej pielęgniarka Zofia Wieczorek, pierwsza z lewej pomoc dentystyczna Stanisława Berowska. Zdjęcie wykonane w połowie lat 60-tych. W głębi widać budynek kryty strzechą p. Pruś, po lewej fragment domu Zofii Kwiecień obecnie Państwa Nowak.  (fot. z arch. Janusza Męcińskiego, nadesłał Jerzy Męciński), www.stary.chroberz.info .

archiwalne zdjęcie kościoła
Kościół w Chrobrzu od strony północnej (Zamczyska). Widać mur okalający przykościelny plac przed remontem. Zdjęcie wykonane przez Jana Siudowskiego na potrzeby albumu "Ziemia Pińczowska" na początku lat 70-tych XX wieku. www.stary.chroberz.info