Prawo autorskie
Zamieszczone w serwisie chroberz.info zdjęcia i inne materiały chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie i wykorzystywanie tych materiałów dozwolone jest wyłącznie do celów niekomercyjnych po uzyskaniu zgody od Redakcji serwisu chroberz.info
 
Niezastosowanie się do tych uregulowań traktowane będzie jak kradzież praw autorskich. Autorem i pomysłodawcą strony jest Paweł Bochniak.