Wójt Gminy Złota: 
Waldemar Podsiadło (2024 - 2029)

Telefon: 41 356 16 33 wew.14
Fax. 41 356 16 48

Sołtys - kadencja 2023 - 2027
Gabryela Doroz
 
Rada Sołecka - kadencja 2023 - 2027
Alina Czerw, Leszek Sęsoła, Dariusz Tarka.

Radni Gminy Złota z Chrobrza kadencja 2018 - 2024
Dariusz Tarka (KWW Nasza Mała Ojczyzna Gmina Złota),
Alina Czerw (KW Stowarzyszenia "Ziemia Pińczowska")
Michał Bujak (Porozumienie Samorządowo Ludowe).
 

W kadencji 2018 - 2024 radnymi byli: Adam Wypych (KWW Tadeusza Sułka) - Przewodniczący Rady Gminy Złota, Dariusz Tarka (KWW Tadeusza Sułka), Michał Bujak (SLD Lewica Razem).
W kadencji 2015 - 2018 radnymi
byli: Tadeusz Bochniak (KWW „Tadeusza Bochniaka”), Dariusz Tarka (KKW SLD Lewica Razem), Adam Wypych (KKW SLD Lewica Razem).
W kadencji 2010 - 2014 radnymi byli: Jan Gajos, Stanisław Krzak, Krzysztof Strózik (Wola Chr.).
Wójt Gminy Złota (1998 - 2024): Tadeusz Sułek
 
Poprzedni sołtysi Chrobrza:
Wojciech Adamczyk (2019 - 2023)
Jan Bogdan (2003 - 2019)
Władysław Ciepliński (1973 - 2002)
 
Rada Sołecka - kadencja 2019 - 2023
Zofia Jezutek, Gabryela Doroz, Kazimiera Kasza.

Rada Sołecka - kadencja 2015 - 2019

Halina Czubala, Alina Czerw, Wojciech Adamczyk.