Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

Dyrektor: Renata Magdziarz
Telefon: 41 356 40 04
https://spchroberz.edupage.org


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu


28-425 Chroberz, ul. Parkowa 11

Dyrektor: Anna Lach
Telefon:
41 356 40 03
Fax:
41 356 40 24
E-mail: sekretariat(at)zsrchroberz.pl
www.zsrchroberz.pl