Miło nam zakomunikować, że Gminny Klub Sportowy Strzelec Chroberz zakwalifikował się do Rządowego Programu Klub 2022. Dzięki jego realizacji będzie możliwość przeprowadzenia zajęć piłkarskich oraz zakup nowoczesnego sprzętu treningowego.

program klub