Zawodnik Strzelca oraz reprezentant Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”, Jan Kasza z Chrobrza, zajął wysokie 19-te miejsce w IX Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Kielcach. Na starcie biegu stanęło blisko 300-tu uczestników! W tym niezwykle utytułowany Tomasz Biskupski z Kielc, który był najlepszy w całym biegu.

Do czołowej 10-tki biegu, naszemu zawodnikowi zabrakło niecałe 2 minuty. Warte podkreślenia jest to, że w południe tego samego dnia, brał on jeszcze udział w biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chrobrzu, o którym wkrótce w naszym serwisie.

Autor: pb, www.gksstrzelec.pl / chroberz.info

jan kasza bieg tropem wilczym kielce
Jan Kasza w kieleckim biegu z numerem 358 (fot. Echo Dnia)