Jak już wcześniej informowaliśmy ZSCKR w Chrobrzu prowadzi inwestycję pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą”, które ma służyć nie tylko uczniom szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego, ale zgodnie z koncepcją dyrekcji szkoły ma być obiektem ogólnodostępnym.

Publikujemy „Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  Bolesława Chrobrego w Chrobrzu”.

Na miesiąc listopad planowane jest spotkanie z zainteresowanymi środowiskami sportowymi, które chciałyby korzystać w przyszłości z boiska, o którym będziemy informowali na chroberz.info

Jednocześnie można już teraz zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące boiska (jego wykorzystania i zagospodarowania) bezpośrednio do dyrektora Jerzego Trzepatowskiego tel. 41 35 64 003 ewentualnie poprzez nasz serwis email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O inwestycji pisaliśmy kilkukrotnie:

przykładowe boisko


Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

1.     Administratorem boiska wielofunkcyjnego jest Dyrektor ZSCKR im. Bolesława
Chrobrego w Chrobrzu (kontakt pod numerem telefonu 41 3564003 w dni robocze od
7.30 do 15.30).
2.      Obiekt jest ogólnodostępny. Korzystanie z obiektu odbywa się na własną
odpowiedzialność. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo  i zdrowie osób korzystających, a także nie ubezpiecza ich / poza
zajęciami programowymi z wychowania fizycznego oraz zajęciami dodatkowymi ujętymi
w planie pracy szkoły/.
3.        Teren boiska  jest przeznaczony  dla osób, które  obiekt użytkują zgodnie z jego
sportowym przeznaczeniem.
4.        W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boiska zgodnie z
jego przeznaczeniem zabrania się:
a)             używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
obowiązuje wyłącznie obuwie halowe.
b)             wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem
boisk, np. rower, motorower, skuter, deskorolka, rolki itp.;
c)             niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, rozpalania ogniska;
d)            wchodzenia na ogrodzenie, piłko chwyty i urządzenia sportowe kosze,
bramki;
e)             palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych używek;
f)              zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g)             zakłócania porządku, przeszkadzania w zajęciach lub grze, używania słów
wulgarnych;
h)             wprowadzania zwierząt;
i)               wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów;
j)               postepowania zagrażającego życiu lub zdrowiu.
5          Wejście na boisko możliwe jest tylko w obuwiu sportowym  na płaskiej podeszwie.
6          Uczniowie szkoły mogą przebywać na boisku sportowym w trakcie zajęć
organizowanych przez szkołę wyłącznie pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń przed rozpoczęciem zajęć
kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
7          Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości  i dbania  o
zamontowane urządzenia.
8          Całkowity zakaz wstępu na boisko mają osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków
odurzających.
9          Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na boisku  wyłącznie pod opieką
rodziców lub prawnych opiekunów.
10      Administrator nie odpowiada za dobra wniesione na teren boiska.
11      Teren boiska jest ogólnodostępny w dni robocze i weekendy. Za wszelkie obrażenia i
urazy poniesione w wyniku korzystania z boiska przez osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie poszkodowanego.
12      Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i
znajdujących się tam urządzeń (w pełnej wysokości) odpowiadają korzystający, a w
przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie.

13      Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystanym terenu boiska możliwe jest
jedynie na podstawie stosownej umowy zawartej z administratorem.
14      Po godz. 22.00 obowiązuje cisza nocna i zakaz korzystania z boiska.
15      Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
16     W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń
sportowych, inne zniszczenia, akty wandalizmu lub pozostałe niebezpieczne zdarzenia,
prosimy niezwłocznie zgłaszać pracownikom ZSCKR im. Bolesława Chrobrego w
Chrobrzu (kontakt pod numerem telefonu 41 3564003 w dni robocze od 7.30 do 15.30.
17 Teren boiska jest monitorowany nagranie może stanowić dowód w postepowaniu.
18. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych boisko może być zamknięte..
Numery alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997