{like}
Poznaliśmy wyniki głosowania Internautów w plebiscycie na „Najlepszego Sportowca Chrobrza”. Po weryfikacji każdego głosu wyniki są następujące:

1. Damian Musiał – 83 głosy.
2. Kinga Strózik – 66 głosów
    Łukasz Sęsoła – 66 głosów.
 
Oddano w sumie 215 głosów.
 
 

Teraz czas na głosowanie Kapituły, której głosy są anonimowe. Za miejsca przyznane przez Internautów oraz przez 5-ciu członków Kapituły przyznawane są odpowiednio punkty: 1 miejsce – 10 punktów, 2 miejsce – 8 punktów, 3 miejsce – 6 punktów. Suma punktów za miejsca przyznane przez Internautów oraz Kapituły wyłoni zwycięzcę plebiscytu.
 
Przypomnijmy, że spośród 10 osób wyłoniona została trójka finalistów, na których przez cały miesiąc luty głosowali Internauci. Każdy głos został zweryfikowany, a wyniki są do wglądu na żądanie każdego z finalistów. 
 
Wszyscy finaliści zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami, a wśród Internautów którzy oddali głos zostaną rozlosowane pamiątkowe kubki z logo plebiscytu autorstwa Rafała Bochniaka. 
 
Ideą plebiscytu  jest wyłonienie najlepszego, zdaniem Kapituły Konkursowej i Internautów, sportowca Chrobrza, popularyzacja sportu w szkole i w przestrzeni lokalnej,  zachęcenie wszystkich mieszkańców bez względu na wiek do doskonalenia umiejętności i sprawności fizycznej.
 
Organizatorem plebiscytu jest serwis oraz Gminny Klub Sportowy „Strzelec” Chroberz.