Urząd Gminy Złota oraz Hala sportowa przy ZPO Złota zapraszają dzieci z klas I – III oraz IV – VI z terenu gminy Złota na bezpłatne zajęcia z piłki nożnej, które odbywać się będą raz w tygodniu na hali sportowej, w wymiarze 2 godzin zegarowych.

- Zajęcia grupy młodszej (klasy I – III) odbywać się będą w środy w godz. 16:00 – 18:00.
- Natomiast zajęcia grupy starszej we wtorki w godz. 16:00 – 18:00.

Telefon kontaktowy w sprawie zajęć: 515 154 432 lub 692 427 281

fot. G.Sojka