Publikujemy w wersji graficznej oraz plików doc harmonogramy odbioru odpadów na 2023 rok dla wszystkich miejscowości gminy Złota oraz tzw. trudny dojazd.

harmonogram

harmonogram

harmonogram

harmo

Należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
należy wpłacać na rachunek bankowy
nr:
79 8509 0002 2004 4000 0404 0043