Gmina Złota rozpoczęła dystrybucję węgla w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Osoby, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, zostaną poinformowane o szczegółach jego odbioru, telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy Złota.

O kolejności decyduje data złożenia wniosku.

Prosimy oczekiwać na kontakt od pracownika UG Złota.

Źródło: UG Złota.

węgiel

węgiel