Informuję, iż w ramach ćwiczeń RENEGE-SAREX-22 organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w dniach 9 – 13 maja 2022 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W dniu 9 maja 2022 roku na terenie województwa świętokrzyskiego nadane zostaną sygnały alarmowe (syrena) dotyczące zagrożenia z powietrza.

Wójt Gminy Złota
/-/ Tadeusz Sułek

syreny