1 Wielopoziomowa Chroberska Drużyna Harcerska zaprasza na grę terenową „Zima nie musi być nudna”. Gra odbędzie się 22 stycznia 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00. Start pod budynkiem Szkoły Podstawowej w Chrobrzu. Termin zgłaszania patroli do 20.01.2022 r. pod numerem telefonu 793 736 495. Składka zadaniowa 5 zł od osoby.

harcerze