Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota informuje, że termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych powyżej 3,5 ton i płatność I raty tego podatku upływa z dniem 15 – go lutego 2021 roku.

Wójt Gminy

Źródło: UG Złota

grafika złota z lotu ptaka