Ze względu na sytuację epidemiologiczną, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz za zgodą Organu Prowadzącego, Punkt Przedszkolny, klasa 0 oraz klasy I  i III naszej szkoły od dnia 5.11.2020 do dnia 13.11.2020 przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia stacjonarne w formie tradycyjnej zostają zawieszone.

Uczniowie klas starszych nadal uczą się zdalnie.

Źródło: www.spchroberz.edupage.org 

SP Chroberz budynek