Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu gminy Złota w 2020 roku.

Źródło: UG Złota

gabaryty