Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic „Nieprowice RAZEM”  mamy przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców Nieprowic na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się świetlicy wiejskiej w Nieprowicach 

– I termin 27.09.2020 r. (Niedziela) o godzinie 17.00
– II termin 27.09.2020 r. (Niedziela) o godzinie 18.00.
 
Proponowany program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:
1.Otwarcie obrad: stwierdzenie quorum, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku.
2.Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków.
4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
5.Sprawozdanie ustępującego Zarządu z okresu pięcioletniej kadencji.
6.Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z okresu pięcioletniej kadencji.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
8. Wybory składu Zarządu na nową kadencję.
9. Wybory składu Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwał.
11. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Podczas zebrania prosimy o zachowanie środków ostrożności (maseczki).
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Z1VT-AQMBtR2eVrjvTZyI_BNi7NILV18AYkqJ7deMGFtM7BBxji3V1DqElE3jVpiMMeFXltZoUQ3KClHGJ2g2tjXag