Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu zaprezentowała kierunki kształcenia skierowane do absolwentów szkół podstawowych. Ofertę uatrakcyjniono o nowe profile jak choćby technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czy technik architektury krajobrazu. Po kilku latach do oferty wraca również technik agrobiznesu. Oczywiście nie zabraknie dotychczasowych kierunków jak choćby technik rolnik czy technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szczegółowy opis poszczególnych kierunków oraz prezentacja nowoczesnej bazy ZSCKR w Chrobrzu pod adresem: http://zsrchroberz.home.pl/autoinstalator/wordpress1/rekrutacja/mlodziez/

Autor: pb, chroberz.info na podstawie strony ZSCKR