HARMONOGRAM MOBILNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i ELEKTROŚMIECI Z TERENU GMINY ZŁOTA.