Wójt Gminy Złota informuje, że termin składania deklaracji i płatność I raty podatku od środków transportowych upływa z dniem 15-go lutego 2020 roku.

Źródło: UG Złota

Znalezione obrazy dla zapytania: info gif chroberz.info