Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Złota w roku 2020.

harmonogram na rok 2020

Źródło: UG Złota