Ksiądz Stanisław Kudełka, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Grodzisku w Pińczowie został nowym dziekanem dekanatu pińczowskiego. Zastąpił ks. Jana Staworzyńskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie, który tę posługę pełnił 10 lat.

Ksiądz Stanisław Kudełka dekretem biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego został zatwierdzony na pięcioletnią kadencję. Może być ona przedłużona przez biskupa na kolejne 5 lat. Duchowny pod swoją opieką będzie miał 10 parafii: 3 w Pińczowie oraz parafie w Bogucicach, Chrobrzu, Górach Pińczowskich, Michałowie, Wrocieryżu, Kijach i w Gartatowicach. Dodaje, że ma świadomość wielu obowiązków, jakie go czekają. Liczy jednak na Bożą pomoc i współpracę pozostałych księży.

Ksiądz Stanisław Kudełka ma 70 lat. Urodził się w 1953 roku. Pochodzi ze Skowronna Górnego w gminie Pińczów. Po maturze w 1974 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. W 1980 roku został wyświęcony na kapłana. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach, a następnie w 1990 roku ks. biskup mianował go proboszczem w Pińczowie do tworzenia nowej wówczas parafii Miłosierdzia Bożego na os. Grodzisko w Pińczowie.

/Na podstawie Radio Kielce/

ks Kudełka
ks Stanisław Kudełka (fot. Na zdjęciu: ksiądz Stanisław Kudełka - fot. strona parafii)