W miniony piątek, 10 lutego w Domu Ludowym odbyło się Zebranie Wiejskie, które miało na celu wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję. W zebraniu wzięły udział 103 osoby, które wybierały spośród dwóch, zgłoszonych kandydatek. Dotychczasowy sołtys Wojciech Adamczyk nie ubiegał się o reelekcję. Wiadomo było więc, że po raz pierwszy w historii naszej miejscowości sołtysem zostanie kobieta.

wybory

wybory
Wybory przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie Zofia Kurczab (przewodnicząca), Konrad Liberek, Bogusław Fortuna. 

wybory chriberz
Wójt Tadeusz Sułek oraz Przewodniczący Rady Gminy Adam Wypych podziękowali ustępującemu sołtysowi. 

Nowym Sołtysem Chrobrza została Gabryela Doroz – 79 głosów, druga kandydatka, Alina Czerw, otrzymała 23 głosy. Jedna osoba nie oddała głosu.

Do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Alina Czerw, Leszek Sęsoła, Dariusz Tarka.

Nowa p. sołtys to córka Jana Bogdana, sołtysa Chrobrza w latach 2002 – 2019. Życzymy owocnej pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny.


W tym samym dniu swojego sołtysa wybierały również sołectwa Żurawniki – został nim dotychczasowy sołtys Dariusz Kucięba. Zmiany nie było również w Wojsławicach, na kolejna kadencję wybrano Dariusza Jaworskiego.

wybory wojslawice
W Wojsławicach zebranie wiejskie odbyło się w miejscowym Domu Ludowym.

wybory wojsławice
Nad sprawnym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna

wybory wojsławice
Od lewej Sekretarz Gminy Złota Ireneusz Gołuszka, sołtys Dariusz Jaworski oraz Radny Rady Gminy Mirosław Krawczyk

Autor: Paweł, chroberz.info. Fot. Paweł, Agnieszka R.