Czas przedświąteczny sprzyja chęci niesienia pomocy innym.

30 listopada 2022 r. sześciu członków Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, odbyło coroczną „Mikołajkową akcję krwiodawstwa” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kiecach.

Za ten piękny gest serdecznie dziękujemy uczniom klasy IV TRŻ (SP): Michałowi Bednarskiemu, Mariuszowi Gałce, Bartłomiejowi Ruskowi, Filipowi Salwie oraz pracownikom szkoły: Piotrowi Lozi i Zbigniewowi Dorozowi.

Autor: Ewa Rzepa, ZSCKR Chroberz

krwio