W piątek 29 kwietnia 2022 roku odbyło się uroczyste pożegnanie klas IV  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu. Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, po czym nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas młodszych.

Absolwentów pożegnała dyrektor Anna Lach, wicedyrektor Ilona Ziółkowska przeczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Uroczystość uświetnił profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pan dr hab. Inż. Wojciech Szewczyk, który wręczył nagrody uczestnikom Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W imieniu Izby Rolniczej nagrodę dla najlepszego absolwenta wręczyła pani Monika Stolarska, Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu. Wyróżniający się absolwenci otrzymali nagrody książkowe.

Przedstawiciel absolwentów podziękował dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i wychowanie.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Anna Lach jeszcze raz zwróciła się do absolwentów, złożyła podziękowania wychowawczyni pani Dorocie Fabian oraz nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.

Źródło: ZSCKR Chroberz

zsckr

zsckr

zsckr

zsckr

zsckr