Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Fundusz sołecki w roku 2022 z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Fundusz SOłecki

Źródło: UG Złota