Chroberz dla dużego grona ludzi jest wyjątkowym miejscem, szczególnie dla byłych mieszkańców, czego wyrazem są komentarze w naszym serwisie, mediach społecznościowych, maile do redakcji, liczba przekazywanych starych zdjęć, czy też różnoraka twórczość. Z naszą miejscowością związane są naprawdę niezwykłe osoby, których prace i zamiłowania możemy podziwiać na różnych polach.

Jedną z nich jest Pani Edyta Wysocka (z d. Maj), której wspomnienie z lat dzieciństwa spędzanego w Chrobrzu, pod wymownym tytułem „Cudowne lata”, zrobiło w naszym serwisie furorę. Jest jednym z najbardziej poczytnych artykułów.

Tym razem Pani Edyta popełniła wiersz, nostalgicznie odnoszący się do „chroberskich czasów”. Zapraszamy do lektury.

 

Wspomnienie Chroberskich łąk

Błękitne niebo,
Białe obłoki,
To na tym miejscu,
Stawiałam niegdyś
Delikatnie swoje kroki.

Patrząc przed siebie,
Widziałam łąki obsypane
Kolorowym, pachnącym kwieciem.

Biegłyśmy po niej,
Potem siadały, plotły wianki
I na głowę swą wkładały.
Śliczne księżniczki na rozgrzanej słońcem łące leżały
I niewinnie się śmiały.

Cicho....to świerszcze pięknie grają,
A tu pszczoły z kwiatka na kwiatka siadają.

Widziałam piękno
W sercu je chowając,
By na przyszłość
Swoim dzieciom
O Chroberskich Łąkach Wspominając.

Edyta Wysocka z domu Maj.
Przy ulicy Ogrodowej 5.

Łąka
Łąka autorstwa Henryka Weyssenhoffa (1859-1922)