OSP Złota i OSP Chroberz otrzymają po 10 tys. zł dofinansowania na zakup najpotrzebniejszego sprzętu, który określony został w złożonych wnioskach. Środki pochodzą z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Źródło: UG Złota

OSP