Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz wyniki egzaminu maturalnego. W powiecie pińczowskim, zarówno jeden jak i drugi egzamin wypadł mocno poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej.

Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to uczniowie z gminy Złota osiągnęli 4 wynik w powiecie (na 5 gmin) – średnia z trzech przedmiotów to 52%. Najlepszy wynik uzyskali uczniowie z gminy Kije – ponad 57%

Egzamin maturalny w powiecie pińczowskim wypadł bardzo zróżnicowanie. Na jednym końcu mamy dobre wyniki abiturientów Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie – 83% osób zdało, a na drugim słabe wyniki wszystkich naszych techników. ZSZ w Pińczowie – 20%, ZSCKR w Chrobrzu – 6%.

Autor: pb, chroberz.info

Matury Chroberz