Urząd Gminy Złota w związku z opracowywanym przez powiat Planem Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Powiatowych na la ta 2021 – 2026, po przeanalizowaniu stanu technicznego dróg powiatowych na terenie naszej gminy, złożył pismo z proponowanymi odcinkami dróg do zadań remontowo – budowlanych. Przy realizacji wszystkich wymienionych zadań Gmina Złota deklaruje współfinansowanie  na poziomie 20 % wartości przetargowej robót.

Wytypowane odcinki:

  1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0073 T w miejscowości Niegosławice - w kierunku miejscowości Nieprowice (ok. 200 mb).
  1. Przebudowa drogi powiatowej 0077 T dokończenie poszerzenia nawierzchni oraz budowa chodnika w m. Miernów.
  1. Przebudowa drogi powiatowej 0074T na odcinku Odrzywół – Lubowiec – Złota.
  2. Przebudowa drogi powiatowej 0078 T na odcinku od miejscowości Stawiszyce do Pełczyska Wymysłów  z budową chodnika przez Wymysłów.
  1. Przebudowa drogi powiatowej 0069 T na odcinku Mozgawa – Wojsławice.
  2. Przebudowa drogi powiatowej 0075 T na odcinku Chroberz – Wola Chroberska.
  3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073 T w miejscowości Nieprowice – budowa chodnika od drogi Nieprowice Kolonie do drogi  ul. Orzechowa (ok 270 mb).
  1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0071 T w miejscowości Chroberz ( ok. 590 mb).
  2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0073 T połączenie miejscowości Nieprowice i Niegosławice ( ok. 590 mb).

Źródło: UG Złota

Niegosławice