Przesłanie Niedzieli Palmowej czyli Niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: Hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

Palmę na świętowanie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy przygotowali: KGW Nieprowianki, Franciszek i Aleksander Doroz, Karolina Koral.

Dziękujemy bardzo serdecznie, Bóg zapłać.

Autor: Waldemar Kucięba, www.parafia.chroberz.info 

Niedziela Palmowa 2021 w par. Chroberz

niedziela palmowa Chroberz

Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/2e7uMfZUXpc23Y6p9