Ostatnie tygodnie to szczególne nagromadzenie smutnych informacji o kolejnych osobach których w naszym otoczeniu, fizycznie, już nie zobaczymy. Tym razem otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Nowaka ze Złotej. Osoby niezwykle oddanej na rzecz naszej Małej Ojczyzny oraz regionu świętokrzyskiego.

Urodził się w 1953 roku w Pińczowie. Z wykształcenia magister fizyki. W latach 1980 – 1990 naczelnik Gminy Złota. Od 1990 do 1994 roku dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Następnie pracował w zakładzie w Leszczach, a później jako dyrektor w Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w Kazimierzy Wielkiej.

Cieszył się zaufaniem naszych mieszkańców, czego dowodem były mandaty Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Był radnym II i III kadencji z okręgu wyborczym obejmującym powiaty; włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski oraz kazimierski.

W Sejmiku był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, a także członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej.

Zasiadał w Radzie Społecznej: Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był również członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 13.03.2021 r. o godz. 13:00
w kościele parafialnym w Czarnocinie.

Autor: Paweł Bochniak, chroberz.info

śp. Andrzej Nowak