Prezentowane zdjęcia nasi stali Czytelnicy znają dość dobrze, ale dzięki zastosowaniu dostępnych na rynku programów i aplikacji, obejrzeć je możemy teraz w poprawionej, a co ciekawsze, w pokolorowanej odsłonie.

Darmowe aplikacje i programy, które możemy polecić do pokolorowania Waszych fotografii to Colorize Photos (dowolna liczba zdjęć) oraz Colorize Images (aplikacja dostępna m.in. w sklepie Google Play, sprawniej dobiera kolory niż poprzednia. Ograniczeniem jest fakt, że można ulepszyć tylko 10 fotografii za darmo, później trzeba wykupić abonament). Pamiętajmy jednak, że są to darmowe narzędzia i im mniej szczegółów to tym lepiej sobie one radzą z pokolorowaniem zdjęcia.

Pełna galeria starych zdjęć z naszej okolicy dostępna pod adresem www.stary.chroberz.info

Autor: Rafał, pb chroberz.info

pokolorowane zdjęcia Chrobrza

pokolorowane stare zdjęcia Chrobrza
Sołtysi Gromadzkiej Rady Narodowej w Chrobrzu przed siedzibą GRN oraz pracownicy GRN. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Ogrodowej.
Lata 60 -te. Szczegółowy opis na www.stary.chroberz.info


Gorzelnia w Chrobrzu. Zdjęcie wykonane w latach 40 - tych. (arch. Małgorzata Judasz)


Chroberz, rok 1953. Zdjęcie wykonane od strony Krzyżanowic. Na pierwszym planie stary drewniany most na Nidzie. W tle Zamczysko z pomnikiem Józefa Piłsudskiego, stara szkoła i kościół parafialny. Autorem zdjęcia jest dr. Ryszard Bielawski


Zofia Gil przed gankiem – Chroberz lata 60. Obecna ulica Staropolska, przy obecnych posesjach Duszy i Wieczorka. (fot. z arch Tadeusz Molędzki, Gliwice)


Zdjęcie wykonane na obecnym skrzyżowaniu ulic Chrobrego ze Staropolską. W tle budynek karczmy u Klepki w Chrobrzu.
Z lewej strony zdjęcia droga do parku. Zdjęcie wykonano na przełomie lat 20-tych i 30-tych (arch. Łukasz Domagała)


Chroberz. Widok z "Zamczyska" na północno - zachodnią część Podzamcza. Po lewej stronie widać zabudowania Cieplińskiego (obecnie Pruś), na wprost wysoki drewniany budynek ówczesnej rzeźni (obecnie jest to posesja państwa Kamińskich), po prawej stronie dom rodziny Stępniów. W tle fotografii most na Nidzie. Zdjęcie wykonane w okresie międzywojennym XX wieku. (fot. z arch. pb)


Stary drewniany most na rzece Nidzie w Chrobrzu. Widok od strony Gacek - 10.10.1953 roku. Po lewej widać drewnianą zabudowę Podzamcza. U wylotu mostu w tle widać stodołę Domagałów. Zdjęcie wykonał dr. Ryszard Bielawski.


Łowienie ryb na rzece Nidzie koło Chrobrza. Lata 30- te. (arch. pb)