Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała wyniki poszczególnych szkół z egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ten obejmuje wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym, tj. w czerwcu 2020 r., przystąpiło 343 tys. spośród blisko 350 tys. uczniów (ok. 98 proc.).

Średnia krajowa:
- z matematyki - 46 proc,
- z języka polskiego - 59 proc.,
- z języka obcego - 54 proc.

Średnia dla powiatu pińczowskiego:
- ogólnie -  47,66 proc.
- matematyka – 44 proc.,
- język polski – 55 proc.,
- język obcy – 44 proc.

Wyniki naszych szkół:
Szkoła Podstawowa w Chrobrzu: 46,66 (matematyka - 46, język polski - 52, język obcy - 42). Egzamin zdawało 7 uczniów.
Szkoła Podstawowa w Złotej: 42,33 (matematyka – 39, język polski - 53, język obcy - 35). Egzamin zdawało 17 uczniów.
Szkoła Podstawowa w Miernowie: 42,33 (matematyka - 48, język polski - 54, język obcy 25). Egzamin zdawało 8 uczniów.

Autor: red, chroberz.info na podstawie OKE Łódź, Echo Dnia.

SP Chroberz budynek