W 76 rocznicę utworzenia Republiki Pińczowskiej odbyły się pod pomnikiem partyzanckim w Kozubowie uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Skromniejsze niż za zwyczaj, ze względu na pandemię, ale zorganizowane i przeprowadzone z równym zaangażowaniem jak w przypadku poprzednich edycji. W uroczystościach wzięli udział uczestnicy czwartego Rajdu Republiki Pińczowskiej, władze samorządowe na czele z przewodniczącym rady powiatu pińczowskiego Ireneuszem Gołuszką oraz starostą pińczowskim Zbigniewem Kierkowskim, pracownicy instytucji z powiatu oraz strzelcy z okolicznych jednostek strzeleckich.

Nie zabrakło również Pińczowskich Patriotów.

Autor: pb, chroberz.info
Zdjęcia: Joanna Strączek

76 rocnzica republiki