Adam Ochwanowski otrzymał tytuł „Osobowość Gminy Pińczów 2019”, na gali która miała miejsce w sobotę w PSCK Pińczów. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono statuetkę. Tytuł Osobowość Roku Gminy Pińczów jest wyrazem uhonorowania i uznania społeczności lokalnej dla wyróżniających się osób, stowarzyszeń lub organizacji, których działalność, dokonania i osiągnięcia w sposób znaczący wiążą się z Gminą Pińczów. Tytuł nadawany jest przez Kapitułę powołaną przez Radę Miejską na wniosek burmistrza miasta. Nagroda przyznawana jest od 2007 roku.

W tym roku nominowano: Stanisława Sternaka z OSP Chruścice, Adama Ochwanowskiego oraz Związek Strzelecki "Strzelec" JS 2131 Pińczów.

Adam Ochwanowski jest poetą ze Złotej. Od wielu lat promuje Pińczów, powiat pińczowski i całe Ponidzie. Organizator i pomysłodawca wielu imprez i wydarzeń, między innymi: Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej w Niegosławicach, plenery malarskie i fotograficzne międzynarodowe oraz ogólnopolskie na Ponidziu, twórca i wieloletni prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kulturalno - Historyczny "Beldonek" (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu, 8 edycji majówek na Górze Świętej Anny.

Autor: pb, chroberz.info

adam ochwanowski złota
Od lewej Związek Strzelecki "Strzelec", Adam Ochwanowski, Stanisław Sternak (fot. A.Mazurek)

>> Więcej zdjęć w Galerii <<