Na posiedzeniu wspólnym Stałych Komisji Rady Gminy Złota dyskutowano na temat reorganizacji szkół w gminie Złota.

Poniżej artykuł który ukazał się w Radiu Kielce:

Propozycje samorządu - po raz trzeci w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wywołały sprzeciw mieszkańców, którzy obawiają się, że przekształcenie to pierwszy krok do całkowitego zamknięcia tych placówek. Dziś po raz kolejny uczestniczyli w posiedzeniu gminnej komisji, aby wyrazić swoją dezaprobatę.

Propozycja ma polegać na zredukowaniu klas, do oddziałów 1-3 w obu placówkach. Natomiast starsi uczniowie zgodnie z projektem, uczęszczaliby do podstawówki w Złotej.

W obronie szkoły stanął m.in. sołtys wsi Miernów Wit Wójcik. Jego zdaniem sytuacja finansowa gminy nie jest tak tragiczna, jak przedstawia to wójt.

To - jak podkreśla - zamach na szkołę w Miernowie, którą budowano w czynie społecznym. Zaapelował, aby nie zabierać dzieciom szkoły.

- Brak słów na to, co dzieje się w naszej gminie. Gmina to nie prywatny folwark. Władze zostały wybrane przez nas i dla nas. Ich zadaniem jest troszczyć się o dobro wspólne, o każdego obywatela, a szczególnie o tych najmłodszych, bo to w nich pokładamy nasze nadzieje na lepsze jutro. Czujemy się oszukani. Co zmieniło się od grudnia, że chcecie zmienić podjętą przez was decyzję? - pyta sołtys.

O tym, że sytuacja jest trudna zarówno dla rodziców, nauczycieli, jak i samych dzieci, które nie wiedzą co je czeka od września, mówiła z kolei Renata Magdziarz, dyrektor szkoły w Chrobrzu.

Jak stwierdziła, dzieci pytają o wiele istotnych kwestii, a nauczyciele obawiają się o swoje zatrudnienie. Wielu z nich pracuje w Chrobrzu wiele lat, a szkoła jest ich drugim domem.

- Wszystko wzbudza wiele emocji, a poziom stresu sięga maksimum. Słucham wszystkich dookoła, widzę burzliwą, konfliktową atmosferę - dodała.

Lucjan Adamczyk, radny gminy Złota, zaapelował do pozostałych radnych, aby wstrzymali się z planem reorganizacji szkół przynajmniej przez najbliższy rok.

- Oszczędności w związku z łagodną zimą, podniesiony podatek na wniosek wójta, w związku z pozostawieniem szkół w obecnym kształcie, mniejsze koszty ogrzewania - to wszystko działa na plus - podkreśla radny.

Tadeusz Sułek, wójt gminy podtrzymuje zdanie, że prowadzenie trzech szkół w gminie wiejskiej generuje bardzo duże koszty i stanowi poważne obciążenie budżetu. Jak dodaje, w Miernowie od trzech lat nie urodziło się dziecko. Jaki jest sens utrzymywania szkoły? - pyta wójt. Dajcie dzieci, będzie szkoła - podkreśla.

- Po raz kolejny namawiacie mnie to tego, żebym kupował coś za dwa tysiące, co mogę kupić za tysiąc. Sytuacja nabrzmiała jeszcze bardziej w stosunku do tamtego czasu, kiedy rada podejmowała decyzję. Oświata pochłania 5,6 mln złotych - dodaje.

Przypomnijmy, że 2 grudnia ubiegłego roku radni odrzucili uchwały w sprawie przekształcenia szkół w Chrobrzu oraz w Miernowie. Jaki los więc obecnie czeka szkoły w gminie Złota? O tym radni zadecydują 20 lutego podczas sesji rady gminy.

Do Szkoły Podstawowej w Miernowie uczęszcza 61 uczniów oraz 12 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Z kolei do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu chodzi 60 uczniów oraz 13 dzieci w wieku przedszkolnym.