Odpowiadając na liczne pytania mieszkańców gminy Złota, informujemy że przedsiębiorca telekomunikacyjny Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, realizuje inwestycję polegającą na budowie sieci światłowodowej w technologii FTTH na obszarze województwa świętokrzyskiego, w tym na terenie gminy Złota. Budowa realizowana jest poprzez podwieszanie kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej linii nN.

W związku z tym mieszkańcy mogą otrzymywać od firmy Nexera Sp. z o.o.  oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przewieszenie telekomunikacyjnej linii kablowej na istniejących słupach oraz wykonanie prac z tym związanych.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa nr 1 :Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Docelowo, do 2021 roku, ma ona objąć swoim zasięgiem aż 137 tysięcy gospodarstw domowych oraz ponad 720 szkół w regionie Świętokrzyskim. W powiecie pińczowskim przewidziano podłączenie 5 500 gospodarstw domowych oraz  26 szkół.

Autor: pb, chroberz.info, gminazlota.pl

grafika budowa światłowodu