Pod koniec listopada b.r. Chroberz trafił do mediów ogólnopolskich. Szczególny rozgłos dał naszej miejscowości materiał w Polsacie, w wydaniu głównym „Wydarzeń”. Stało się to za sprawą posadzenia palmy naprzeciw budynku szkoły rolniczej. Temat szybko podchwyciły inne ogólnopolskie media jak choćby Super Express, Rzeczpospolita czy poczytny serwis naTemat. Gdy opadły emocje można się pokusić o rzetelne przedstawienie faktów.

palma niezgody w Chrobrzu

Sprawa dotyczy terenu położonego za zachodnią bramą wjazdową na teren szkoły, rozciągającego się po lewej stronie drogi. Działka ta sięga do ulicy prowadzącej do internatu. Na jej rogu znajduje się dawna stróżówka - stojąca kiedyś przy wejściu do parku przy pałacu Wielopolskich. Wspominany teren nie był i nie jest parkiem dworskim. Była to część gospodarczo-administracyjna. Po drugiej wojnie światowej parkiem podworskim i innymi terenami zielonymi dawnej posiadłości Wielopolskich, nikt w sposób planowy się nie zajmował.

Na wspomnianej działce w 2011 roku zlokalizowano wystawę stałą starych maszyn rolniczych w ramach prezentacji „Kultura Rolna XIX i XX wieku”. Poszczególne maszyny były doniedawna ustawione pod drewnianymi budkami, które znajdowały się pomiędzy drzewami. Przez działkę przebiega chodnik prowadzący ze szkoły do budynku internatu, w którym znajdują się także klasopracownie do nauki przedmiotów zawodowych z zakresów technologii żywienia. Wzdłuż południowo-wschodniej części, przy ulicy Parkowej położony jest również parking dla samochodów osobowych.

To co zobaczyliśmy w mainstreamowych mediach miało prosty przekaz: wycięto kilkanaście drzew, aby posadzić jedną palmę. Chwytliwe hasło, które miało przykuć uwagę i jak mogliśmy zaobserwować spełniło swoją rolę.

A jakie są fakty?

W 2018 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu zwrócił się o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew z gatunku klon. Wynikało to między innymi z faktu, że wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat, podczas silnego wiatru, konary tych drzew łamały się zrywając m.in. przebiegające w pobliżu przewody doprowadzające energię elektryczną oraz linie telefoniczne. Za każdym razem niezbędne były interwencje strażaków.

Pod koniec października 2018 roku doszło do najpoważniejszych zniszczeń. Podczas wichury doszło do złamania całych drzew oraz konarów, które m.in. zniszczyły kilka budek z zabytkowymi maszynami, zatarasowały ciąg pieszy do internatu. Zniszczenia oraz stan drzew ilustrują załączone przez nas zdjęcia.

drzewa park chroberz

drzewa park chroberz

drzewa park chroberz

drzewa park chroberz

drzewa park chroberz

drzewa park chroberz

drzewa park chroberz

drzewa park chroberz

drzewa park chroberz

drzewa park chroberz

Kolejna decyzja wydana została w marcu 2019 roku i zezwalała na wycięcie 7 drzew.

W obydwu przypadkach po rozpatrzeniu indywidualnie każdego wniosku, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami (ustawa o ochronie przyrody oraz kodeks postępowania administracyjnego), Wójt Gminy Złota wydał decyzję zezwalającą na wycinkę wspomnianych drzew. Zaznaczając w orzeczeniu, że zobowiązuje ZSCKR do wykonania, w zamian za usunięte drzewa, nowych nasadzeń w liczbie przynajmniej takiej jak liczba usuniętych. Wnioskodawca wywiązał się z tych zobowiązań. Zostało posadzonych łącznie 28 drzew, a wycięto 26. Żadne z usuniętych nie było pomnikiem przyrody, nie znajdowało się również na terenie parku.

Tak wyglądały w środku pniaki po wyciętych drzewach

pniaki po wyciętych drzewach

pniaki po wyciętych drzewach

pniaki po wyciętych drzewach

pniaki po wyciętych drzewach

pniaki po wyciętych drzewach

pniaki po wyciętych drzewach

pniaki po wyciętych drzewach

pniaki po wyciętych drzewach

W tym roku ZSCKR obchodziło 70 –lecie powstania szkoły rolniczej w Chrobrzu. Przeprowadzono prace remontowe w szkole oraz internacie, a także wyeksponowano w nowym miejscu wystawę zabytkowych maszyn rolniczych. Zagospodarowano również teren wokół szkoły i… posadzono palmę przed szkołą. Nie, nie wycięto drzew po to aby ją posadzić. To jest tak absurdalne, że aż dziw bierze że ktoś mógł tak pomyśleć, a inny wziąć to na poważnie. Oprócz palmy, która może wytrzymać spadki temperatur do -16/17 stopi Celsjusza, postawiono wiatę, kącik wypoczynkowy. Tak na marginesie to palma w parku chroberskim nie powinna szokować. Za czasów Wielopolskich, do wybuchu II wojny światowej, funkcjonowała tu palmiarnia, a nawet figarnia ;-)

str.10.jpg Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. Miniatury Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. Początek XX wieku. Taras pałacu Wielopolskich (od strony zachodniej). Zdjęcie wykonano w sierpniu 1939 roku. W tle palma ;-). Źródło Janusz Kucharski "Wspomnienia z Chrobrza z lat 1938 - 1948".

Wszystkie wspomniane powyżej prace doskonale wpisują się w obraz zmian, które od kilku lat przechodzi szkoła rolnicza w Chrobrzu. W 2016 roku zrealizowano inwestycję dzięki której szkoła wzbogaciła się o budynek, który wykorzystywany jest na pomieszczenia administracyjne i pracownie do praktycznej nauki zawodu. Natomiast w czerwcu 2018 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne. Zmodernizowane oraz doposażone zostały pokoje w internacie szkolnym, kompleksową modernizację przeszły wnętrza budynku samej szkoły. Park maszynowy również wzbogacił się o nowy kombajn zbożowy, a także ciągniki rolnicze.

Niestety inwestycje te, nie zyskały już takiego rozgłosu w mediach ogólnopolskich, jak palma. A szkoda bo obecnie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego, której organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa, to bez wątpienia jedna z najnowocześniejszych, jeśli nie najnowocześniejsza szkoła zawodowa w regionie.

A jak przedstawiły media ten temat? Linki poniżej:

Autor: Paweł Bochniak, Rafał Bochniak, chroberz.info