22 listopada 2019 r. ZSCKR w Chrobrzu gościł p. Macieja Liziniewicza, autora wysoko ocenianych powieści historycznych: "Scheda""Czas pomsty". Pan Liziniewicz dzieciństwo spędził w Chrobrzu, gdzie ukończył szkołę podstawową, natomiast jego rodzice pracowali w techniku rolniczym. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie.

Podczas spotkania ze społecznością szkoły, autor m.in. zachęcał młodzież do poznawania bardzo ciekawej historii naszej okolicy, która stanowi część historii Polski. To właśnie tu, w Chrobrzu, zaczęła się jego "przygoda z historią".  Zaznaczał, że warto czytać książki, poznawać różne materiały źródłowe i nigdy nie rezygnować z rozwijania swoich zainteresowań. To wszystko zaprocentuje w dorosłym życiu człowieka i pozwoli dokonać właściwych wyborów.

Dzięki bardzo dobrej znajomości wydarzeń historycznych pogłębionej źródłami z danej epoki, powstały powieści "Scheda" i "Czas pomsty". Akcja "Schedy" rozgrywa się w różnym czasie i różnych miejscach, także na naszych terenach.

"Czas pomsty" przenosi czytelnika do pierwszej połowy XVII wieku, okresu licznych wojen w Polsce. W pierwszym kwartale 2020 roku ukaże się druga część tej powieści, natomiast w przygotowaniu jest trzecia.

Po zakończeniu spotkania był czas na autografy i indywidualne rozmowy autora z czytelnikami, w czym - oprócz uczniów naszej szkoły - uczestniczyły panie bibliotekarki  z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie, także z Filii tej biblioteki w Szarbkowie oraz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach - Filii w Pińczowie.

Obecni i dawni pracownicy szkoły pamiętają p. Macieja jeszcze z czasu jego dzieciństwa, dlatego wspólnym wspomnieniom nie było końca.

Panu Maciejowi Liziniewiczowi i wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy!

Autor: Ewa Rzepa

Spotkanie autorskie Macieja Liziniewicza

Spotkanie autorskie Macieja Liziniewicza

Spotkanie autorskie Macieja Liziniewicza

>> Galeria zdjęć [Zobacz] <<