Z wielką radością musimy się pochwalić zdobyciem przez drużynę harcerską Brązowej Odznaki Chorągwianej JODŁA. Wśród zadań z jakimi zmierzyła się drużyna znalazło się: przygotowanie i przeprowadzenie ankiety "Co wiem o Stefanie Żeromskim". Drugim zadaniem było przedstawienie osób z naszego otoczenia, które odniosły sukces - "Śladami naszych Radków", w tym zadaniu pomocna okazała się pani Dyrektor, która przybliżyła mam postacie absolwentów szkoły; Kingi Strózik piłkarki ręcznej, odnoszącej sukcesy w Klubie Korony Handball Kielce i Adama Dracza laureata Ogólnopolskiego Konkursu Religioznawstwa i Historii.

Kolejnym zadaniem było przedstawienie w formie skeczów znanych legend świętokrzyskich, w których pomysłowością i kunsztem aktorskim wykazały się zastępy: Wilków, Czajek i Sarenek. W bloku zadaniowym  "Świętokrzyskie jakie cudne" opisaliśmy chroberski park, harcerze wykazali się doskonałą znajomością roślin i drzew rosnących w naszym parku. Ostatnim zadaniem było sprawozdanie z  udziału w obchodach 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości czyli udział naszej drużyny w uroczystościach w Kijach, udział we mszy św za Ojczyznę i bicie rekordu w śpiewaniu hymnu państwowego, oraz uroczysta warta honorowa pod obeliskiem Józefa Piłsudskiego, złożenie kwiatów i zapalenie Znicza Pamięci.

Po przygotowaniu w formie graficznej meldunku z  wykonania zadania i dostarczeniu do Kapituły Chorągwi Kieleckiej pozostało oczekiwanie na werdykt. I tak staliśmy się posiadaczami zaszczytnej Brązowej Odznaki Chorągwianej JODŁA.

Źródło:  https://spchroberz.edupage.org