Prezentujemy wyniki ogłoszonego 26 stycznia konkursu, w którym zadaniem było rozpoznanie prezentowanych na grafikach 5-ciu miejsc z terenu parafii Chroberz. Na naszą redakcyjną skrzynkę mailową oraz w wiadomościach prywatnych spłynęło kilkanaście odpowiedzi, z których tylko 8 było poprawnych.

Spośród nich wylosowane zostały 3 osoby, do których powędrują trzy albumy „Przydrożne figurki i kapliczki w sercu Ponidzia” oraz jedna osoba do której trafi kalendarz „Krajobrazy Ponidzia”.

Na nagraniu poniżej wideo z losowania, a tutaj nazwiska laureatów. Za nagrody dziękujemy p. Dariuszowi Garlejowi z Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu oraz p. Urszuli Kurek z LGD Ponidzie.

Album:
Andrzej S.

Ewelina
Krzysztof T.

Kalendarz:
Sylwia K.

Ze zwycięzcami skontaktujemy w wiadomościach prywatnych. Odbiór albumów oraz kalendarza osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca odbioru.

ODPOWIEDZI

1. Teren dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Nieprowicach

2. Centrum Zawarży (figurka)

3. Wojsławice - chlewnie

4. Ruiny gorzelni w Chrobrzu

5. Wola Chroberska -wjazd do wsi od strony północnej, skręt w kierunku Korc.