W piątek, 18.01.2019 r., w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Chrobrzu, odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej miejscowości gromkimi brawami podziękowali ustępującemu, wieloletniemu sołtysowi wsi, Janowi Bogdanowi. Do podziękowań dołączyli się, obecni na zebraniu, wójt Tadeusz Sułek, przewodniczący rady gminy Złota Adam Wypych, radni Dariusz Tarka i Michał Bujak.

W wyniku głosowania tajnego nowym sołtysem Chrobrza został Wojciech Adamczyk. Jest on najmłodszym (rocznik 1987) sołtysem spośród wybranych w tym roku, w pozostałych sołectwach gm. Złota.

Do Rady Sołeckiej zostały wybrane trzy panie; Zofia Jezutek, Gabriela Doroz, Kazimiera Kasza.

Autor: pb, chroberz.info

zebranie wiejskie w Chrobrzu

zebranie wiejskie w Chrobrzu

zebranie wiejskie w Chrobrzu

zebranie wiejskie w Chrobrzu

zebranie wiejskie w Chrobrzu

zebranie wiejskie w Chrobrzu

zebranie wiejskie w Chrobrzu

zebranie wiejskie w Chrobrzu