Kilka dni temu rozpoczęła się budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Chrobrzu. Na placu pojawił się sprzęt inwestora. O sprawie pisaliśmy dość obszernie pod koniec października b.r. [Zobacz] W tamtym artykule można zapoznać się ze stanowiskami wszystkich czterech stron; inwestora, starostwa, urzędu gminy i komitetu protestującego.


Plac budowy (fot. rb, chroberz.info)

Na posiedzeniu 30.11.2018r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zadecydowało o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez gminę. W związku z tym na stronie Urzędu Gminy Złota pojawiła się informacją, której treść w całości przytaczamy poniżej:

Decyzja, wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dnia 30.11.2018r., przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wójta Gminy Złota. Wójt przeprowadzi od nowa postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W związku z zaistniała sytuacją Urząd Gminy w Złotej wezwał wykonawcę inwestycji do uzupełnienia wniosku dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” projektowanego do realizacji na działce 1534 w miejscowości Chroberz.

Ponadto mając powyższe na uwadze Wójt w swoim nowym postępowaniu uwzględni wskazówki SKO zawarte w przedmiotowej decyzji.

13.12.2018r. przedstawiciele komitetu protestującego złożyli skargi do odpowiednich komisji Rady Gminy Złota i Rady Powiatu Pińczowskiego na brak reakcji ze strony Wójta i Starosty na decyzję uchylającą SKO.

Jak nas poinformowano w UG Złota (14.12.2018r.):

Dokumenty z SKO wpłynęły do urzędu w dniu 10.12.2018r., są analizowane i na podstawie zaleceń z SKO zostanie przeprowadzone postępowanie. Urząd wezwał m.in. wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji. Wójt nie ma prawnej możliwości zablokowania rozpoczętej budowy, ponieważ inwestor działa na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę.

Aktualizacja 17.12.2018r.:
Opinia prawna dot. skargi wniesionej do Komisji Skarg i wniosków i petycji przy Radzie Gminy Złota z dnia 13.XII.2018 roku dotyczącej” braku reakcji Wójta Gminy Złota na Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.PZ-71/4024/444/2018 z dnia 2018.11.30. Pełna treść opinii dostępna pod adresem (pdf)
http://www.bip.gminazlota.pl/pliki/opinia_radca1218.pdf

Autor: kl, pb, chroberz.info