Adam Wypych został Przewodniczącym Rady Gminy Złota, a Dariusz Jaworski Wiceprzewodniczącym podczas I Sesji Rady Gminy Złota, która odbyła się w czwartek w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej.

Podczas nowo wybrani radni złożyli przysięgę i oficjalnie objęli mandaty radnych. Przysięgę złożył również Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek.

Adam Wypych, to radny z Chrobrza, również poprzedniej kadencji. Sprawuje funkcję prezesa miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaangażowany w życie społeczne miejscowości. Współorganizator imprezy pod nazwą „Powrót do tradycji”, która organizowana jest na przystani kajakowej w Chrobrzu. Startował z listy KWW Tadeusza Sułka.

Dariusz Jaworski, to sołtys Wojsławic. Podobnie jak radny Wypych, po raz kolejny objął mandat radnego. Startował z listy PSL.

Pozostali radni to:
PIECZONKA Maciej Piotr (Złota) - KWW Tadeusza Sułka
PIOTROWSKA Ewa Kazimiera (Złota) – SLD Lewica Razem
KUMOR Paweł Marcin (Złota) - KWW Tadeusza Sułka
FIRKA Sławomir Władysław (Żurawniki) - KWW Tadeusza Sułka
GOLOWSKI Mariusz (Niegosławice) - KWW Tadeusza Sułka
BUJAK Michał Przemysław (Chroberz) – SLD Lewica Razem
TARKA Dariusz Piotr (Chroberz) - KWW Tadeusza Sułka
KRAWCZYK Mirosław Stanisław (Nieprowice) – SLD Lewica Razem
ANTOS Krzysztof Mirosław (Kostrzeszyn) – PSL
GÓRNIAK Barbara Elżbieta (Pełczyska) – SLD Lewica Razem
ADAMCZYK Lucjan Kazimierz (Miernów) - PSL
ŁĄTKA Wioletta Joanna (Probołowice) – SLD Lewica Razem
SWAT Tadeusz Józef (Stawiszyce) - KWW Tadeusza Sułka

sesja rady gminy złota

sesja rady gminy złota

sesja rady gminy złota

sesja rady gminy złota

sesja rady gminy złota

sesja rady gminy złota