Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
 
Piętnastego sierpnia Kościół przypomina nam dogmat ogłoszony w 1950 roku przez papieża Piusa XII , wielkiego czciciela Matki Bożej. Chodzi o prawdę wiary katolickiej, "że Maryja, Niepokalana Matka Boga, dopełniwszy biegu ziemskiego życia , została z ciałem i duszą wzięta do chwały niebieskiej". Wniebowzięcie jest szczególnym darem Chrystusa Zmartwychwstałego dla Jego Matki. Czytania dzisiejszej uroczystości wiele nam mówią o chwale nieba oraz o uwielbieniu Maryi w tej chwale. Mówią ponadto o naszym powołaniu do zmartwychwstania i radości nieba.
 
W naszym kościele to szczególny dzień  ku czci Wniebowziętej Najświętszej Maryi Panny patronki parafii. Gościem tej corocznej uroczystości był Ksiądz Adam Perz Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Uroczystą Sumę Odpustową koncelebrowali Ks. Kanclerz Adam Perz i Ks. Proboszcz Waldemar Krochmal.  Bóg zapłać.