Rozpoczęła się realizacja zadań na które przetargi ogłosił Powiatowy Zarząd Dróg. Na pierwszy „ogień” poszła droga powiatowa na odcinku Wola Chroberska – Korce. Walory malowniczej drogi przez las na pewno docenią  turyści. Drogowcy wyremontują odcinek o długości 845 metrów. Wykonana zostanie warstwa wyrównawcza z mieszanki kamiennej o śr. gr.20 cm, następnie położona zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Na poboczach ułożona zostanie nawierzchnia z mieszanki kamiennej.

Ja pisaliśmy 15 lipca remontowana zostanie na Morgach ulica Słoneczna w Chrobrzu, a w najbliższym czasie drogowcy rozpoczną pracę przy ulicy Akacjowej. Wyremontowany zostanie odcinek drogi powiatowej o długości 990 metrów.  Przewidziano ułożenie korytek odwadniających przy jezdni, a także wykonanie 68 metrów chodnika od przystanku przy dawnej stacji kolejki wąskotorowej do łącznika między ul. Akacjową, a Kolejową. Dywanik asfaltowy zostanie położony na odcinku od ul. Staropolskiej do skrzyżowania z ulicami Leśną i Parkową.

Autor: pb, chroberz.info

nowa nawierzchnia Wola Chroberska - Korce

Wola Chroberska - Korce nowa nawierzchnia