Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała wyniki matur 2017. W powiecie pińczowskim najlepiej napisali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie. Na 88 uczniów zdało 77! W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu do egzaminu dojrzałości przystąpiło 12 uczniów, maturę zdało 4-ech abiturientów. Najlepiej napisali oni egzamin z języka niemieckiego.

Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia 2017 roku. Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Autor: pb, chroberz.info