W Pińczowie odbyły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja o randze powiatowej. W obchodach licznie wzięli udział mieszkańcy powiatu oraz zaproszeni goście. Były poczty sztandarowe urzędów oraz różnorakich organizacji. Nie zabrakło również delegacji naszych samorządowców na czele z przedstawicielami Gminy Złota, tj. Przewodniczącym Rady Gminy Złota Włodzimierzem Mlaskawą, Wójtem Tadeuszem Sułkiem oraz Sekretarzem Oddziału GZ Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wiesławem Pieczonką. Powiat pińczowski reprezentował m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Gołuszka. Kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja złożyła również delegacja z ZSCKR w Chrobrzu.

Autor: pb, chroberz.info

3 maja w Pińczowie