Samorząd Powiatu Pińczowskiego otrzymał promesę na 2 mln zł. na remont trzech odcinków dróg powiatowych. Jednym z nich jest droga Wola Chroberska – Lubowiec. Przyznana kwota pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu samorządu.

Jak mówi starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski - Realizację zadania planujemy rozpocząć na początku maja 2017r.

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił również przetarg na realizację zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W jego ramach przebudowany zostanie m.in. odcinek drogi Gacki-Zagość.

Oprócz tego na listach rankingowych ubiegających się o dofinansowanie, wysoko znajdują się zgłoszone przez powiat zadania na remonty dróg w Chrobrzu oraz fragmentu drogi w ciągu Mozgawa – Rudawa.

Autor: pb, chroberz.info na podstawie Powiat Pińczowski.

Wola Chroberska